Voda základ života. - Zdraví

Přejít na obsah

Voda základ života.

LÉČEBNÉ PRODUKTY
 
Naše tělo obsahuje až 70% vody a bez dostatečného přísunu této tekutiny nefunguje žádný orgán. Statisticky je prokázáno, že značná část lidské populace trpí dehydratací, tedy nedostatkem vody. V našich zeměpisných šířkách je kvalitní pitné vody dostatek, přesto ve statistikách v pití vody nikterak nevynikáme. Naše tělo trpí permanentní dehydratací a to způsobuje řadu zdravotních problémů, protože naše tělo zásobuje vodou přednostně pro život důležité orgány a jiným pro život méně důležitým orgánům se vody nedostává a proto nejsou plně funkční. Mnoho zdánlivě obtížně řešitelných zdravotních problémů je možné upravit do optima pravidelným přísunem vhodné vody. Voda z kohoutku je zpravidla dostačující i když není na škodu nějaká filtrace. Vodu je však třeba mírně upravit, zvýšit její vodivost a energetickou hodnotu. Upravená voda a její pravidelné pití dokáže pro tělo vytvořit optimální podmínky a změní se kladně nejen fyzický, ale i mentální stav. Zmizí drobné vrásky, ustoupí různé bolestivé stavy a stresové situace budou spíše přechodnou výjimkou. Je prokázáno, že na 30 kg váhy by se mělo do organismu doplnit celkově 1 l vody denně, což je minimální hydratace. Sportovci nebo pracující v náročných provozech, pro udržení hydratace, by měli mít přísun vody o dost vyšší. Důležité je vodu vůbec pít, ale používáním upravené vody se za krátký čas pozorovatelně změní fyzický i psychický stav a mnohdy se dá hovořit o malém zázraku.
V REGEN CLUBU dokážeme takovou vodu stimulovat léčivými Solffegio frekvencemi, pozitivními informacemi a sytit plynem HHO, což je metla na kyslÍkové radikály, způsobující mimo jiné i stárnutí. Účinnost takto upravené vody se podstatně zvýší.

REGEN CLUB z.s. 2007 - 2023
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah