8D-NLS - Zdraví

Přejít na obsah

8D-NLS

DIAGNOSTIKA
VYSOCE PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTROJ
8D NLS -Klinické vyšetření, biorezonance analyzátor 
s českým software.
Diagnostika
Není daleko doba, kdy podobné přístroje budou součástí každého lékařského pracoviště.

Přístroj byl v roce 2014 vyhodnocen jako nejefektivnější zdravotní detektor:
 
 
Zařízení s moderními designovými prvky s možností připojení k PC přes USB port.  
Přístroj Iris-NLS má digitální spouštěcí čidlo a analogový spouštěcí senzor.  
Program pracuje na libovolném operačním systému Windows (operační systém Windows XP / Vista / 7)  
Nové verze jsou k dispozici zdarma ke stažení z webu.
Upřesňuje základní normy, značně rozšiřuje znalosti s možností vlastního výzkumu.
Součástí je podrobný manuál jak s přístrojem pracovat.
 

Posouzení čaker a aury
:

Aura je elektromagnetické pole, které obklopuje každou živou bytost a projevuje se ve fyzickém poli elektricky nabitými objekty a vytváří barevné spektrum, které obklopuje tělo. Toto elektromagnetické pole může poskytnout informace o emocionálním stavu člověka, kvalitě vědomí a určí úroveň zdraví jednotlivých tělesných orgánů a orgánových systémů.       
Diagnostika
Biorezonanční technologie:
Biorezonanční technologie je interakce mezi živým organismem a jeho frekvenční vzory, které rezonují v důsledku pohybů živého organismu. Biorezonanční analýza s Iris-NLS využívá biofeedback ke komunikaci mezi frekvencemi fyzického lidského těla, přijímáním těchto signálů, vyhodnocováním a porovnáváním ze strany biorezonance hardwaru Iris-NLS.  
Existuje více než 120.000 známých nemocí, které vyzařují specifické vlny a podle hodnoty těchto vln lze rozeznat konkrétní nemoc. Hodnoty těchto vln jsou velmi malé, přístroj je však dokáže detekovat a v případě rezonance vyhodnotí stav a navrhne opatření. Proč nevyužít Iris-NLS, ke zjištění, jaká je aktuální vaše fyzická a psychická kondice.
 
Předpokládejte přítomnost zánětu, degenerace a atrofie konkrétního tělesného orgánu. Využitím metody energetické analýzy, nazvanou aura analýza, kde se stanoví výsledky pomocí Kirlian fotografie. Fenomén Kirlianovy fotografie poprvé zpozoroval r. 1891 Nikola Tesla. Ruský vědec Semjon Kirlian, po kterém je pojmenována, ji náhodou objevil r. 1939. Dlouho byla považována za cosi paranormálního, jakési zobrazení aury či vnitřní energie. Ve skutečnosti se však jedná o sršení elektřiny okolo vodivého předmětu. 
 
Lidský mozek dostane impuls, na monitoru počítače vidíme testovaný orgán, ve sluchátkách zní určitý signál, který představuje sérii elektromagnetických oscilací charakterizující zdravé orgány. Každé lidské tělo má své vlastní spektrum elektromagnetických oscilací. Odpověď v jakém stavu je testovaný orgán poskytne mozek a pomocí senzorů stanoví aktuální hodnoty. Výsledek představuje stav lidského organismu, respektive měřeného tělesného orgánu.
 
Iris-NLS poskytuje odezvu bez použití záření. Komunikace je jednoduchá, efektivní, a informace shromážděné o orgánech poskytnou přesnou analýzu, což umožňuje pozorování změny na buněčné úrovni před projevem vážné nemoci.
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2023
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah