CDS2 - Zdraví

Přejít na obsah

CDS2

LÉČEBNÉ PRODUKTY
 
CDS2 - legislativa neschvaluje prodávat tento přípravek pro vnitřní použití, je na Vašem zvážení zda se rozhodnete zvolit určitý způsob aplikace.

Je vhodné propagovat MMS, CDS, CDS2 ?
 
Z chemického hlediska  se jedná o roztoky oxidu chloričitého  ve vodě. Rozdíl je pouze v technologickém postupu a čistotě roztoku tedy obsahem vedlejších sloučenin a nečistot ve vodě, ale i stabilitou a účinky na organismus.
 
 
Všechny verze MMS a CDS mají základní surovinu pro přípravu roztoků chloritan sodný – NaClO2.

Další přísady v roztoku, jednotlivě:
 
1. Kyselina citrónová - C6H8O7, verze MMS s větším obsahem vedlejších sloučenin a nečistot.
 
2. Kyselina chlorovodíková - HCl, která je vlídnější, ale je poněkud slabší a nestabilní a nelze ji skladovat ani v řádu hodin.
 
3. Hydrogensíran sodný – NaHSO4 (HGS) poslední verze, která je nejčistější a je poměrně účinná a také velmi stabilní.
 
 
MMS se připravuje smícháním chloritanu sodného a kyseliny citronové nebo chlorovodíkové a po krátké aktivaci se ředí vodou. Tímto postupem zůstane v rostoku vše z původních chemikálií i reakce, tedy vedlejší produkty reakce i stopové množství nečistot.
 
 
CDS se připravuje v reakční nádobě reakcí základního roztoku chloritanu sodného a přísad 1. /kyselina citronová/ nebo 2. /kyselina chlorovodíková/. V další oddělené nádobě propojené hadičkou, je přiváděn plyn vznikajícím při reakci a vstřebává se do čisté vody. Do vody formou plynu přichází oxid chloričitý z reakční nádobky a v oddělené nádobě vzniká CDS. Občas oběma lahvemi zatřepeme. Díky tomuto rozdělení vzniká mnohem čistější roztok oxidu chloričitého než u MMS. Obsah reakční nádoby s nežádoucími zbytky se u přípravy CDS vylije jako odpad.
 
 
Nová CDS2 je připravována za použití chloritanu sodného a 3. hydrogensíranu sodného a díky výrazně čistější reakci neobsahuje plyn ClO2, sycený ve vodě, prakticky žádné nežádoucí příměsi. Kdo měl možnost porovnat starou CDS a novou CDS2, ten rozdíly velmi dobře vidí a cítí, a to především ve vlídnosti i účinnosti ve prospěch CDS2. Obsah reakční nádoby s nežádoucími zbytky se u přípravy CDS2 vylije jako odpad.
 
 
Uvedené roztoky jsou velmi dobrý a účinný detoxikační prostředek na jednobuněčné patogeny, toxické látky a některé těžké kovy. Jsou levné, širokospektrální, likvidují viry, bakterie, prvoky. Není to nic složitého se naučit správně zacházet s těmito roztoky a při pozorování vlastního těla a zkoumáním pocitů se snáze projeví co je a co není pro organismus dobré. Funguje výborně na záněty, infekce všeho druhu, i tam, kde nezabírají antibiotika. Vůbec to není jen o chemii, dezinfekci, ale o širších souvislostech s ostatními věcmi, lidmi, zdravím, společností, politikou, pozitivním myšlení i duchovními věcmi a přírodou.
 
Existují však určitá nebezpečí jako u všeho pokud nejsou dodržována doporučená pravidla. Největší nebezpečí je při výrobě koncentrátů, nadýcháním většího množství unikajícího plynu ClO2  a dále při chybném ředění , protože jak plyn tak i roztoky jsou při vysoké koncentraci toxické. Při regulovaném množství a koncentraci jsou pro organismu lidí a zvířat přínosem. Při polití pokožky koncentrátem se není třeba obávat, působí jako silná desinfekce, stačí do 3. minut opláchnout potřísněné místo čistou vodou. U koncentrátů je nutné se vyvarovat zasažení očí a citlivých tělesných orgánů.
 
V našich podmínkách ministerstvo zdravotnictví v srpnu 2011 prohlásilo MMS za lék a jako netestované a neschválené léčivo zakázalo jeho prodej. Zákon říká, že nelze neschválené prostředky používat k léčení, tedy MMS CDS a CDS2, oficiálně nemůže lékař ani doporučit.
 
 
Proč tedy se testy MMS CDS CDS2 neprovedou ?
 
Pro atestované laboratoře, které mohou výzkum provést je to otázka zakázky. Testování léků je složitá, dlouhodobá a nákladná záležitost a pro soukromou osobu nereálná. Takto drahé testy lze financovat pomoci grantů a o přidělení grantu v miliónech, rozhodují bohužel lidé, kteří nemusí být pro danou problematiku pozitivně naklonění a nebo mohou být pod vlivem okolnosti, které jim nedovolí testy doporučit.
 
Prostředky MMS, CDS, CDS2 jsou odkázány do oblasti šarlatánství a je na uvážení osoby zda v rámci samoléčení prostředky použije.
 
V podstatě není nutné, aby přípravky měly atestaci, protože léčebné účinky jsou prokazatelné kladnými recenzemi lidí, kterým se užíváním změnil život k lepším hodnotám. Jsou samozřejmě i záporná vyjádření, ale ze statistického hlediska  se jedná asi o 4%, ale ruku na srdce, kdo zaručí 96.% spokojenost ? Který oficiálně schválený lék má 96 % účinnost bez vedlejších účinků.
 
Užívání MMS, CDS, CDS2 lze kontrolovat měřením, ale kvalitní měření není každému dostupné. Někomu stačí pár dnů, někomu týdny, jiným měsíce. Optimální je dělat pauzy při intenzivním užívání po 3 týdnech na víkend, 3 dny až týden a pak opět pokračovat v dalším kolečku 3 týdnů. V čase pauzy více doplňovat vitamíny a minerály. Je velký rozdíl v tom, když člověk užívá CDS2 10x denně o koncentraci 150 ppm a když užívá 2x nebo 3x denně 25 až 50 ppm. Nízké dávky a koncentrace lze užívat mnohem déle, jak vysoký počet dávek s vysokou koncentrací.
 
Vysadit přípravek by člověk měl vždy, pokud se mu detoxikací velmi přitíží, zhorší stav, je mu zle. Pauza se dělá obvykle na zbytek dne, nebo den následující a začíná se asi na polovičních dávkách, než byly dávky, u kterých byla silnější nevolnost. Později se začne opatrně zase pozvolna navyšovat koncentrace nebo počet dávek. Je dobré, když k tomu člověk dokáže přistupovat s citem, intuicí a přitom má nastudované základní pravidla používání.
 
Dle výzkumů je oxid chloričitý – ClO2 (MMS, CDS) toxický pro lidský organismus, až u dávek nad 24 mg ClO2 na litr vody! To znamená, že až při koncentraci CDS2 někde kolem 250 ppm. U MMS je to při 15 kapkách na dávku.
 
Detoxikace je náročná, ať již ji provádíme půstem, bylinami, vodními krystýry, nebo jinými prostředky. Detoxikaci zpravidla provází silná únava a nevolnosti. Použijeme-li CDS2, které je čisté od nežádoucích příměsí, se případné nepříjemné účinky rychle spraví, špatné stavy jsou jen přechodné, s žádnými dalšími následky. Při použití léků s vedlejšími účinky přetrvávají určité nepříjemné problémy.
 
Smícháním složek se ve vzniklém roztoku již nenachází žádný chloritan sodný, při reakci je neutralizován. Z toho vyplývá, že chloritan sodný nemůže vyvolat poleptání, jak je mnohdy uváděno. Při dodržení  postupu výroby a stanovení koncentrací je používání MMS, CDS, CDS2, bezpečné. V zásadě se pracuje s koncentracemi podstatně menšími než by mohly člověku uškodit.
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2024
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah