Frekvence - Zdraví

Koloidy Au, Ag, Cu, Zn, Fe. Lipozomální vitamíny. Křemelina. Masážní a diagnostické přístroje.
Podprahové nahrávky.
Přejít na obsah

Frekvence

ZDARMA
Popis účinků nízkých frekvencí na činnost mozku používaných v podprahových nahrávkách.
 
 
Oblast: 0,2 – 3 Hz - oblast velmi nízkých frekvencí, označují se jako delta frekvence. Normálně se mozek při převaze delta frekvencí nachází v hlubokém, bezesném spánku.
 
0,3 Hz -Zastavují se vnitřní hodiny, ztráta pojmu o čase, stav hluboké relaxace,
 
podobné bezvědomí.
 
0,9 Hz - Eufórie
 
1,0 Hz - Pocit pohody, uvolnění růstovému hormonu, harmonie a rovnováha.
 
1,05 Hz - Pomáhá při růstu vlasům eliminuje šedivění, uvolnění růstovému
 
hormonu (podporuje tvorbu svalové hmoty, léčí zranění, efekty omlazení).
 
1,2 Hz - Zmírnění bolestí hlavy
 
1,5 Hz -Abrahams univerzální hojící frekvence.Vyvolání spánku a léčba závažných
 
onemocnění, osvobození od negativního pocitů provázejících nemoc.
 
1,8 Hz - Eliminuje ucpání dutin, frekvence se pohybuje v sinusovce okolo 1,8 Hz.
 
2,0 Hz -Regenerace nervové soustavy.
 
2,06 Hz - Souvisí s kostrčí (malá trojúhelníková kost na konci páteře).
 
2,5 Hz - Úlevy bolesti, relaxace, produkce endogenních opiátů. Použití pro
 
uklidňující účinek. Sedativum na krvácení, modřiny, eliminuje nespavost a zánět
 
nosních dutin. Sexuální stimulace.
 
2,57 Hz - Souvisí s močovým měchýřem.
 
2,67 Hz - Souvisí se střevy.
 
 
Oblast: 3 - 8 Hz tzv. théta frekvence - hluboká relaxace, rozjímání, zvýšená paměť, zaměření, kreativita, srozumitelné snění, hypnotický stav, kreativita, intuice, snění, představivost, vzpomínky, emoce, ospalost. Může vést až do stavu transu. Stav osoby se pohybuje mezi bdělostí a spánkem. Váže se k podvědomí. Použití při úzkosti, podporuje učení, aktivuje paměť a zvyšuje pozornost a vzrušení. Mozek dětí do 13 let, setrvává v této oblasti podstatně déle než u osob s vyšším věkem.
 
 
3,0 Hz - Mírně redukuje svalové napětí, bolení hlavy. Používá se při léčbě alergie, ve
 
spojitosti s 330 Hz.
 
3,4 Hz -Zdravý spánek.
 
3,5 Hz -Pocit jednoty se vším, zrychlené jazykové chápání, posílení vnímavosti, Earth
 
frekvence, náprava deprese a úzkosti, Wholebeing regenerace, DNA stimulace.
 
3,6 Hz - Náprava hněvu a popudlivosti.
 
3,84 Hz - Souvisí s vaječníky a aktivuje výrazně vitalitu.
 
3,9 Hz - Reakce a následná náprava nespolečenského chování. Meditace, jasné snění,
 
vytváří prostor pro vnitřní klid a sebe obnovu.
 
4,0 - 6,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a působí na
 
změny postupů a chování.
 
4,0 - 7,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a působí na
 
vzpomínky, fantazii, kreativitu, plánování, snění, meditaci a navodí ospalost. Je
 
umožněn přístup k podvědomým obrazům, navodí hlubokou meditaci, sníží se krevní
 
tlak a působí léčení závislostí. Úprava hladiny sodíku a draslíku snižující duševní únavu. Zvyšuje sexuální apetit. Rozjímání, blížící se spánku, napomáhající hlubokému vnitřnímu míru, transformuje nevědomé procesy pro fyzickou a emocionální léčbu.
 
Aktivuje vnitřní moudrost, víru a některé psychické schopnosti související s povědomím, to je především představivost a vnímavost.
 
4,0 - 8,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a navodí příjemný
 
pocit na hranici spánku, aktivuje tvůrčíinspiraci, působí na podvědomou mysl, zvyšuje
 
schopnost učení a do procesu je zapojena vnímavost a představivost.
 
4,0 Hz - Mimo smyslové vnímání, astrální projekce, telepatie. Produkce katecholaminu jež patří do skupiny důležitých látek organismu, k nimž patří adrenalin, noradrenalin a dopamin. Jsou vytvořeny předpoklady pro výrazné zlepšení paměti a schopnosti učení. 4.11 Souvisí s ledvinami a je aktivována fyzická síla.
 
4,5 Hz - Zvláštní stav vědomí odpovídající meditaci tibetského buddhisty.
 
4,5 - 6,5 Hz - Bdění, živé obrazy.
 
4,6 Hz - Souvisí se slezinou a krví. Emocionální podněty.
 
4,9 Hz - Sebepozorování, přivodí relaxaci, rozjímání a lehčí spánek.
 
5,0 Hz - Neobvyklé řešení problémů, snížená potřeba spánku, uvolněný stav, úleva od bolesti (produkování betaendorphinu se zvětší o 10 50%).
 
5,14 Hz - Souvisí se žaludkem, emoční akceptace.
 
5,35 Hz - Souvisí s plícemi, produkce kyslíku a pocit tepla.
 
5,5 Hz - Absorpce znalostí, zvýšení inteligence, intuice, pocit tepla.
 
5,8 Hz - Snižuje strach, nepozornost, závrať
 
6,0 Hz - Dlouhodobá stimulace paměti, odbourává lenost a neochotu pracovat.
 
6,15 Hz - Souvisí se srdcem, láska, příjemný stav.
 
6,2 - 6,7 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a evokuje
 
kognitivní funkce, koordinaci pohybů, učení a paměť, odměna a slast, kontrola
 
pohybů, regulace teploty těla, rovnováha soli a vody v těle, vzrušení a kontrola
 
motoriky.
 
6,26 - 6,6 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a kladně
 
upravuje úzkost, nízkou reakční dobu, depresi a nespavost.
 
6,36 a 30 Hz - Duševní a astrální projekce, zrychlené učení a zvýšení paměťové
 
kapacity, Snižuje hněv a popudlivost.
 
6,5 Hz - Souvisí s hemisférami mozku, aktivuje rozumové centrum.
 
6,8 Hz - Možné použití pro svalové uvolnění spolu s Schumann Resonance 7.83Hz.
 
6,88 Hz - Působí na klíční kosti, evokuje vitalitu, celkovou rovnováhu, stabilitu.
 
7,0 - 8,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí amůže sloužit jako podpora pro účely léčení léčitelem nebo podpůrná léčba vizuálních poranění. Manipulace s návyky.
 
7,0 Hz - Duševní a astrální projekce, rychlá reakční doba, léčba poruch spánku.
 
7,5 Hz - Rozjímání, kreativní myšlení o umění, hudební invence. Snadné nalezení
 
řešení nepříjemných problémů. Kontakt s podvědomím a zhodnocení předkládaných
 
podnětů.
 
7,5 - 8,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a působí na
 
zacházení s alkoholem a na drogové závislosti, omezuje návykové vlastnosti.
 
7,69 Hz – Souvisí s rameny, uklidnění, expanze, učení.
 
7.83 Hz - Schumann Resonance je frekvence Země, uklidnění, kontrola myšlení,
 
duševní uvolnění, hypofýza aktivuje uvolňováni růstového hormonu, pomůže k
 
vytváření svalové hmoty, léčí zranění, efekty omlazení a posílení učení. Vyšší oktávy
 
7.83Hz Schumann Resonance, může také povzbudit hypofýzu, obzvláště 31.32 Hz.
 
 
Oblast: 8.0 - 12.0 Hz - frekvence alfa, lehká relaxace, výborné učení, pozitivní myšlení. Napomáhá tvořivému řešení problémů, zrychluje učení zlepšuje náladu, redukce stresu. Podporuje duševní vynalézavost, pomáhá v duševní koordinaci, zlepší relaxaci. Pohyby jsou rychlé, efektivní, v pohodě a klidu lze vykonávat jakýkoliv úkol. Pocit bezstarostnosti podporuje dobrou náladu, most mezi vědomým a podvědomým, zpracovávání vnějších informací odpovídá tvůrčímu řešení jakéhokoliv problému.
 
 
8,0 Hz - Frekvence blízko uvedené, snižují stres a úzkost, fungují jako rychlé osvěžení. Vybavení si minulosti, vzpomínky, zvýšení hladiny lymfocytů, druh bílé krvinky zapojené do lidského tělesného imunitního systému. Aktivuje tělesnou energii a chuť k životu.
 
8,22 Hz - Souvisí s ústy, výřečnost, tvořivost.
 
8,3 Hz - Osvojení vizuálních představ o duševních objektech, jasnozřivost.
 
8,6 - 9,8 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a přivodí lehký
 
spánek, mravenčení.
 
9,1 – 10,9, 11,1 - 13,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a
 
navodí uvolněný stav, příjemný „plovoucí“ pocit, dominantní v určitých druzích
 
meditace, aktivuje fyzickou kondici. Často evokuje euforický stav, zaměřený na
 
činnost nebo objekt.
 
9,1 – 10,9, 11,1 - 14,0 Hz - Uvolnění, vizualizace, smyslová představa, jasné snění.
 
Brána do rozjímání - poskytuje most mezi vědomou a podvědomou myslí.
 
9,1 Hz - Povědomí o příčinách nerovnováhy těla a prostředků pro rovnováhu.
 
Somatosensory je rozšířený a různorodý smyslový systém, zahrnuje receptory, centra,
 
smyslové receptory, kardiovaskulární systém.
 
9,19 Hz - Souvisí s horním rtem, emoce, vyřešení konfliktů.
 
9,4 Hz - Hlavní frekvence užívaná na problémy prostaty.
 
9,41 Hz - Frekvence vně pyramidy.
 
9,5 - 10,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a navodí
 
připravenost mozku na podvědomé signály.
 
9,6 Hz - Průměr kmitočtů souvisejícím s zemským magnetickým polem,hloubkový
 
očistný proces.
 
9,8 - 10,6 Hz -  Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a navodí
 
ostražitost.
 
10,0 Hz - Zvýšené uvolňování serotoninu, zlepšení nálady, všeobecně prospěšná
 
frekvence používaná spolu s jinými frekvencemi a její použití je důležité při výuce
 
cizích jazyků. Funguje jako ananalgetikum, nejbezpečnější frekvence, obzvláště při
 
žaludečních potížích a odbourávání závislosti na nikotinu. Aktivuje ledviny, zvedne
 
tělesnou náladu, zvýší hladinu serotoninu, který se v centrálním nervovém systému
 
účastní především procesů, které se podílejí na vzniku nálad. Jeho nedostatek způsobuje snížení přenosu nervových vzruchů, způsobuje tak změny nálady, celkovou depresi, případně poruchy spánku, podrážděnost až agresivitu. Aktivace zvýšené bdělosti, především zásluhou zvýšení hladiny norepinefrinu, který se chová jako
 
hormon stresu a ovlivňuje části lidského mozku, kde vznikají impulsy pozornosti.
 
Vlivem uvedené frekvence se sníží hladina melatoninu, což je hormon, který je
 
produkován epifýzou (podvěskem mozkovým). Epifýza je součást mezimozku,také
 
známá jako šišinka. Tento hormon patří do skupiny inhibičních, což znamená
 
utlumujících, mimo jiné utlumí i sexuální aktivitu. Spolu s vhodnou frekvencí 18Hz,
 
odbourává bolesti hlavy, zrychluje čtení a působí blahodárně na paměť.
 
10,0 - 12,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a navodí
 
soustředění a léčení mysli i těla.
 
10,2 Hz - Produkce katecholaminů, jedná se o společný název pro dopamin, noradrenalin a adrenalin. Z chemického hlediska jde o alkylaminoderiváty o-
 
dihydroxybenzenu. Užívají jako léčiva při závažný ch neurologických (Parkinsonova
 
choroba) a psychiatrických onemocněních (endogenní deprese, schizofrenie apod.).
 
10,3 Hz - Souvisí s nosními průchody, upravuje se chuť a dýchání.
 
10,5 Hz - Frekvence pro léčení těla, silný stabilizátor a povzbuzení pro odolnost,
 
především při rekonvalescenci. Uvolnění ostražitosti, uvažování, léčení těla i ducha.
 
Snížení krevního tlaku a celkové pozitivní působení na thymus /brzlík/, srdce, krev a
 
objemový systém. Pocity, radost ze života a spokojenost sám se sebou.
 
10,6 Hz – Uvolnění a pohotovost.
 
10,7 Hz - Souvisí s ušima, působí aktivně na kvalitu sluchu.
 
11,1 Hz - Redukce stresu.
 
11,0 - 14,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a navodí ostražitost.
 
11,5 - 14,5 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a aktivuje
 
zvýšení inteligence a duševní efektivity.
 
12,0 Hz - Soustředění, duševní stabilita.
 
 
Oblast: 12.0 - 36.0 Hz - frekvence beta - dominantní je aktivita, analytické myšlení při řešení problémů, rychlé posouzení situace, následné rozhodnutí a zpracovávání vnějších informací. Normální bdělost. Při vyšších frekvencích je aktivita silnější a bdělost výraznější.
 
 
12,0 - 14,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a je účinná při
 
učení a pasivním získávání informací s tím, že budou použity později.
 
12,0 - 15,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a působí na
 
zlepšení pozornosti, redukuje hyperaktivitu a mírně léčí artismus.
 
12.3 Souvisí z očima, vizualizace.
 
13,0 Hz - Ovlivňuje činnost svěrače, nepříliš vhodná frekvence.
 
13,8 Hz - Souvisí s čelními lalůčky, smyslové vnímání, konečné rozhodnutí.
 
14,0 - 15,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a zpomaluje
 
podmíněné reflexy.
 
14,0 Hz – Bdělost, pohotovost, vitalita a soustředění. Zvýšení inteligence ve spojitosti
 
s binaurální frekvencí 22.0 Hz.
 
14,1 Hz - Harmonické kmity Země, zrychlené léčení.
 
15,0 Hz - Snižuje chronické bolesti.
 
15,4 Hz - Souvisí s mozkovou kůrou, zvyšuje inteligenci.
 
16,0 Hz - Spodní hranice sluchu. Přesun kyslíku a vápníku do buněk, v některých
 
případech je proces škodlivý, v jiných prospěšný. Rozhodující je zdravotní stav.
 
16,4 Hz - Souvisí s horní částí hlavy, seberealizace, dokonalost.
 
17,5 - 18,2 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí na navodí
 
úplnou bdělost, normální stav ostražitosti. Významná zlepšení v práci s paměti a
 
rychlosti čtení. Hyperaktivní chování, spojené s duševní aktivitou jako matematika
 
nebo organizování. Tato frekvence však byla naměřena rovněž při rozrušení a úzkosti.
 
20,0 Hz - Zapříčiní úzkost a únavu. Lidský sluchový práh. Ukládají se podvědomé
 
příkazy pro použití v jiném čase. Pomůže při tinnitis, zvonění v uších a působí léčivě
 
při rýmě a bolestech hlavy.
 
20,215 Hz - napodobuje účinky drogy LSD, aniž způsobuje návyk.
 
20,3 Hz - dle některých zdrojů frekvence resonance Země podobně jako 7,83.
 
22,0 Hz - Použití ve spojitosti se 14 Hz, zlepšení inteligence. Ve spojitosti se 40 Hz,
 
duševní léčba.
 
25,0 Hz - Zraková kůra, obrazy mimo realitu. Klinické testování s pacienty, kteří si
 
stěžují na úzkost.
 
26,0 - 28,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a způsobí
 
astrální projekci, tento stav je možné navodit meditací.
 
27,5 Hz - Nejnižší tón na klavíru.
 
30,0 Hz - Napodobuje účinky MARIHUANY, aniž způsobuje návyk. Zvyšuje sexuální
 
apetit.
 
31,32 Hz - Hypofýza uvolňuje růstový hormon (pomáhá vytvořit svalovou hmotu, vyléčit se ze zranění, efekty omlazení).
 
32,0 Hz - Zlepšuje ráznost a ostražitost.
 
33,0 Hz - Přecitlivělost, frekvence uvnitř pyramidy. Zvláštní stav uspokojení nastává
 
ve spojitost s frekvencí 9.41, což je frekvence vně pyramidy.
 
35,0 – 38,0 Hz - Binaurální frekvence se pohybuje v uvedeném rozmezí a použití je
 
při udržení bdělého stavu, studiu, přemýšlení, zpracování informací a aktivace
 
paměti.
 
38,0 Hz - Uvolnění endorphinu, endorphin – laicky hormon štěstí.
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2021
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah