Aktuální smluvní podmínky - Zdraví

Přejít na obsah

Aktuální smluvní podmínky

SPOLUPRÁCE
Podmínky spolupráce jsou jednoduché a nejsou ničím podmíněné.:
Prohlédněte si naše webové stránky a posuďte sami zda produkty, které vyrábíme, nebo které dovážíme mohou být pro Vás, ale i Vaše blízké přínosem. Nejlepší doporučení je vlastní zkušenost a proto po registraci od nás obdržíte úplně zdarma:
1x Koloidní stříbro naší produkce 500 ml/30ppm
1x Lipozomální vitamín "C" 500 ml - podle naší receptury.
1x Harmonizační terčík do kapsy.
Jediné co je vhodné učinit je, pamatovat si jaké neduhy jste měli před použitím přípravků a co se zlepšilo po jejich používání.
Jako registrovaný spolupracovník budete mít nárok na slevu 20% z ceny našich výrobků a 10% z ceny výrobků které nakupujeme v Číně.
Proč to děláme? Máme léty ověřeno, že produkty které nabízíme, mají zásadní vliv na stav lidského organismu a eliminují zdravotní problémy, které se zdají být mnohdy neřešitelné. Jsme nezisková organizace a našim záměrem je pomáhat.
 

Od 1.1. 2017 jsou změněna pravidla pro spolupráci s REGEN CLUB z.s. Jedná se o zjednodušení spolupráce a doplnění o možnost  členství REGEN  CLUBU.  

Spolupracovníkem se může stát každý kdo o to požádá, pro registraci stačí uvést jméno, adresu bydliště a funkční email. Evidovanému spolupracovníkovi budou poskytnuty provize s tím, že zboží zaslané na adresu spolupracovníka bude přímo cenově poníženo o provize. Jak se zbožím spolupracovník naloží je plně v jeho režii. Spolupracovník  může požádat o zaslání zboží přímo zákazníkovi, pokud zákazník není v dosahu spolupracovníka, v tomto případě mu bude provize vyplacena na jeho BÚ.
 
Pokud bude aktivita nulová po dobu tři po sobě následující měsíce, bude spolupracovník se seznamu vymazán. Spolupracovníkem se může stát znovu, avšak nejdříve za půl roku.
 
Členem spolku REGEN CLUB z.s. se může stát aktivní spolupracovník po uplynutí  jednoho roku. Budoucí člen spolku bude seznámen se stanovami, budou mu vyhotoveny webové stránky s E-Shopem podle jeho představ a to úplně zdarma na naší doméně. Změní se finanční postupy ve vyplácení provizí.
Vzhledem k tomu, že nejvyšším orgánem REGEN CLUB z.s. je "členská schůze" může se aktivně podílet na činnosti spolku. O udělení členství rozhodne RADA spolku.
Akcionářem se může stát aktivní člen spolku s podílem na případném zisku spolku. Nového akcionáře navrhne s jeho ověřeným souhlasem rada spolku a schválí členská schůze. 


REGEN CLUB z.s. 2007 - 2018
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah